กลยุทธ์การส่งมอบอนุภาคนาโน

ทดสอบกลยุทธ์ที่หลากหลายแล้วนำคุณสมบัติที่ดีที่สุดของยานพาหนะนำส่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองชนิดรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบที่บรรจุ Cas9 mRNA ลงใน LVLP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยานพาหนะนำส่งยีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิจัยและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งมอบเทคโนโลยีสำหรับการแก้ไขจีโนมที่มีประสิทธิภาพ

มีการใช้อนุภาคนาโน แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการส่งมอบ CRISPR / Cas9 โดยการรวมคุณสมบัติการแสดงออกชั่วคราวของกลยุทธ์การส่งมอบอนุภาคนาโนในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการส่งสัญญาณของเวกเตอร์ lentiviral เราได้สร้างระบบที่อาจใช้สำหรับการบรรจุโปรตีน mRNA สำหรับการแก้ไขที่หลากหลายสำหรับการแก้ไขจีโนมในลักษณะ ระบบนี้จะไม่เพียง แต่ปรับปรุงความปลอดภัย แต่ยังหลีกเลี่ยงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เป็นไปได้ต่อโปรตีนตัวแก้ไขซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ไขยีนของ vivo ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิจัยและการใช้งาน