การเจริญเติบโตของเนื้องอก

จริงๆแล้วมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันมากมายเกี่ยวกับหัวข้อที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายที่ร้ายแรง การศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมบ่งชี้ว่าการเอาเนื้องอกหลักออกอย่างสมบูรณ์ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต แต่แบบจำลองของเมาส์บ่งชี้ว่าการเอาเนื้องอกหลักไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่อพยพออกจากเนื้องอกหลักการอักเสบการตอบสนองปกติต่อการผ่าตัด

ก็แสดงให้เห็นว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้องอกและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในระดับโมเลกุลนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลองของมะเร็งเต้านมทั้งที่ก้าวร้าวและรุนแรงเช่นมะเร็งเต้านมเชิงลบสามตัวที่เกิดขึ้นในผู้หญิงและมะเร็งเต้านมที่รุกรานน้อยกว่า เซลล์มะเร็งเต้านมที่แพร่กระจาย ภายในหนึ่งสัปดาห์หนูที่มีทั้งสองชนิดมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เต้านมและในปอดไหลออกมา อย่างไรก็ตามมะเร็งที่ก้าวร้าวมากขึ้นได้สร้างสถานะที่เติบโตอย่างรวดเร็วในพื้นที่ห่างไกล ตามที่พวกเขาคาดหวังการแพร่กระจายและการเสียชีวิตทั้งสองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในมะเร็งเต้านมก้าวร้าวมากขึ้น