ตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุล

โมเลกุลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและการจับคู่ข้อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้โปรตีนเป้าหมายของตระกูลนี้ต่อสู้กับความหลากหลายและวิวัฒนาการของมะเร็งโครงสร้างสามมิติและการทำงานของโปรตีน ซึ่งช่วยควบคุมกระบวนการที่เชื่อมโยงกับการลุกลามของมะเร็งและการดื้อยาการเปิดหนทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการรับมือกับโรคมะเร็งดื้อยา

และจะสำรวจความเป็นไปได้ต่อไปในการสำรวจศูนย์มะเร็งยาแห่งใหม่มูลค่า 75 ล้านปอนด์ ตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุล สิ่งนี้เป็นโปรตีนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐานในชีวิตที่เรียกว่าทางเลือกการต่อเชือก ซึ่งมีผลต่อยีนมนุษย์ร้อยละ 95 การประกบเกิดขึ้นเมื่อมีการคัดลอกรหัส DNA ลงใน RNA โดยมีการตัดบางส่วนออกและส่วนที่เหลือติดกันเพื่อสร้างรหัสสุดท้ายที่แปลเป็นโปรตีน