Month: June 2020

โรงภาพยนตร์เงียบในวันแรกของการเปิดอีกครั้ง

โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดกิจการไปหลายเดือนตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ศูนย์การบริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ได้ประกาศว่าขณะนี้ได้มีการขยายพรก. ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 นี่คือขั้นตอนที่ 3 ซึ่งตอนนี้มีข้อ จำกัด มากขึ้น แต่ธุรกิจยังต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อ จำกัด การแพร่กระจายของไวรัส